Dải nhiệt độ làm việc của các sản phẩm sơn vô cơ chịu nhiệt – BKV

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng khác nhau về màu sắc cũng như nhiệt độ làm việc, chúng tôi đã đưa vào sản xuất các loại sơn chịu nhiệt với các dải nhiệt độ khác nhau:

Sơn chịu nhiệt 200-300 độ C

Sơn chịu nhiệt 300-500 độ C

Sơn chịu nhiệt 500-800 độ C

Sơn chịu nhiệt 800-1000 độ C

Ghi chú:
– CN: Công nghiệp
– T: Thường
– CLC: Chất lượng cao

Giá các loại sơn chịu nhiệt thay đổi theo màu sắc và nhiệt độ sử dụng.