Bảng thông số kỹ thuật

Sơn vô cơ chịu nhiệt BKV có những đặc tính nổi trội so với những loại sơn thông thường. Bảng thông số kỹ thuật sau thể hiện rõ điều đó:

Thông số kỹ thuật sơn vô cơ chịu nhiệt BKV

Bảng chỉ tiêu kỹ thuật sơn vô cơ chịu nhiệt BKV

Hoặc bạn có thể download Technical Data Sheet tại đây.