VOC và ảnh hưởng của nó đối với môi trường

VOC là gì và sinh ra từ đâu?

VOC là cụm từ viết tắt của “Volatile Organic Compounds”. Nó là các chất hữu cơ ở dạng rắn hoặc lỏng có thể bay hơi một cách tự nhiên khi tiếp xúc với áp suất khí quyển tại nhiệt độ thường. Tuy nhiên, cụm từ này thường dùng để nói đến hỗn hợp các chất hữu cơ độc hại bay vào không khí xuất phát từ các sản phẩm do con người chế tạo, chẳng hạn như các dung môi toluen, xylene, benzen và dung môi thơm. Đặc biệt trong ngành sản xuất sơn thì hàm lượng VOC rất được chú ý và quan tâm.

Tác hại của VOC tới sức khỏe con người

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi sinh của Mỹ thì 10% hợp chất gây ô nhiễm môi trường là do hàm lượng VOC từ trong sơn thải ra, chúng là các hợp chất hữu cơ bay hơi thoát ra từ quá trình sơn (ngoại trừ nước), trong đó thành phần chính tạo ra VOC là các loại dung môi hữu cơ.
VOC có ở hầu hết các loại sơn như sơn dầu, sơn nội thất, ngoại thất, keo hồ, các sản phẩm chùi dọn, dung môi làm loãng sơn, xăng dầu… Khi bị cháy chúng sẽ bay hơi và có khả năng kết hợp với chất hữu cơ khác hoặc các thành phần phân tử khác trong không khí tạo ra những hợp chất mới gây ô nhiễm môi trường, gây hiệu ứng nhà kính và gây ảnh hưởng cho sức khỏe con người.

Quy ước về hàm lượng VOC trong sơn

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, nhiều loại sơn gốc hữu cơ có tác hại xấu đến sức khỏe và môi trường sống vẫn đang được sử dụng để sơn nhà ở, nơi làm việc, các tòa cao ốc, các căn hộ cao cấp… Đó là những loại sơn có hàm lượng VOC rất cao như sơn dầu, sơn Polyurethane (PU), sơn Nitro Cellulose (NC)…
Theo TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890-2:2007) hàm lượng VOC từ 0,1 % đến 15 % (theo khối lượng) sẽ trong ngưỡng cho phép về độ an toàn cho người sử dụng đối với các hợp chất hữu cơ có điểm sôi lớn hơn 250oC.

Hạn chế VOC do sơn gây ra bằng cách nào?

Để bảo vệ môi trường và an toàn cho con người, các hãng sản xuất sơn đang nỗ lực nghiên cứu nhằm thay thế dung môi hữu cơ bằng nước. Hiện tại trên thị trường đã có một số loại sơn nước thay thế sơn dung môi hữu cơ như sơn tường nhà, sơn sàn bê tông, sơn trần.

Sơn vô cơ chịu nhiệt BKV có VOC bằng bao nhiêu?

Sơn vô cơ chịu nhiệt BKV là loại sơn không chứa dung môi hữu cơ (VOC = 0), do đó rất an toàn về cháy nổ và thân thiện môi trường.